Nederlandse standplaats voor online gokbedrijven niet verplicht

In het gewijzigde wetsvoorstel Wet op kansspelen dat onlangs aan de Europese Commissie is gestuurd staat dat bedrijven die in Nederland online kansspelen willen aanbieden een hoofdbestuur (of de hoofdvestiging) in de Europese Unie of in de Europese Economische Ruimte (EER) moeten hebben. Het is echter niet zo dat deze bedrijven ook daadwerkelijk in Nederland gevestigd moeten te zijn. Door dit wetsvoorstel is de verwachting dat er medio 2015 legaal online kansspelen in Nederland kan worden aangeboden.
Als het nieuwe wetsvoorstel van kracht is zal er hoop veranderen. Zo zal de aanvraag van een vergunning alleen al € 35.000 of € 50.000 gaan kosten. Daarnaast moeten bedrijven gaan bijdragen aan een apart fonds voor de bestrijding van gokverslavingen. Alleen het tarief voor de kansspelbelasting (20%) blijft ongewijzigd. Een vergunning zal worden afgegeven voor de duur van vijf jaar. Deze termijn geldt ook in andere landen binnen de Europese Unie. Deze periode geeft vergunninghouders voldoende tijd om hun investering terug te verdienen.

Vergunninghouders zullen aan strengere eisen moeten voldoen. Wanneer de vergunninghouder een redelijk vermoeden heeft dat een speler “onmatig” speelt, zal de vergunninghouder hierop moeten inspelen middels een persoonlijk onderhoud. De minimale leeftijd voor spelers is 18 jaar. Het speelgedrag van jonge spelers zal voortdurend in kaart gebracht moeten worden. Dit vergt veel tijd en geld voor de vergunninghouder omdat er hierdoor geïnvesteerd moet worden in IT-programma’s

In het wetsvoorstel is ook vastgelegd dat het kabinet strengere straffen zal geven wanneer er fraude gepleegd wordt. Wanneer een vergunninghouder bijvoorbeeld spelerswinsten niet uitbetaald, de software manipuleert of de kansbepaling beïnvloed kan hij rekenen op een fixe sanctie. Daarnaast verwacht het kabinet van de vergunninghouder dat hij toeziet op een eerlijk spelverloop door de spelers. De vergunninghouder moet optreden wanneer spelers aan bijvoorbeeld matchfixing doen en spelers bij verdenking van fraude of criminaliteit uitsluiten. Wanneer een vergunninghouder niet adequaat optreedt kan dat tot gevolg hebben dat de vergunning wordt ingetrokken. Daarnaast moeten vergunninghouders voldoen aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Tevens moeten alle financiële transacties van spelers geregistreerd worden.

Op 14 februari 2014 heeft de ministerraad het wetsvoorstel Kansspelen op afstand reeds goedgekeurd. Hierna zal de Raad van State een advies uitbrengen over het ontwerp. De verwachting is dat het voorstel nog voor de zomer op de agenda van de Tweede Kamer komt.

Posted in

Casino

Bonus

Gratis Spins

Beoordeling

Aanmelden

125% tot en met €240

100 gratis spins on starburst

125% tot en met €200

100 gratis spins on starburst

125% tot en met €250

100 gratis spins on starburst

125% tot en met €500

100 gratis spins on starburst

125% tot en met €250

100 gratis spins on starburst